อย.แจ้งเตือนภัย

“อย.เตือนภัย” จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชน สามารถหลีกเลี่ยง จากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตกมาตรฐาน 
ปลอม ไม่มีทะเบียน ถูกเพิกถอนทะเบียน มีสารห้ามใช้ ไม่ปลอดภัย ในการใช้ มีการให้ข้อมูลที่ผิด ๆ ทั้งการโฆษณา 
หรือการแสดงฉลาก หรือมีการใช้ที่ผิด ๆ

สามารถตรวจสอบรายละเอียดเครื่องสำอางต่างๆได้ตาม link ด้านล่างเลยค่ะ

 

http://e-cosmetic.fda.moph.go.th/fe_safety_list_cos.php?Submit=Clear&ID_Op_Depart=005

 

ขอบคุณที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

Visitors: 2,660,446