คุณสมบัติของอนุภาคนาโน

คุณสมบัติของอนุภาคนาโน

1.แกนกลางของอนุภาคสามารถบรรจุน้ำมันสำหรับเครื่องสำอาง และอินทรีย์สารได้อย่างหลากหลาย
2.มีความเสถียรและสามารถซึมซาบลึกล้ำผ่านผิวหนังชั้นบนได้
3.ปกป้องอินทรีย์สารในอนุภาคและนำส่งไปยังอวัยวะเป้าหมาย
    
อนุภาคนาโนเป็นเม็ดไขมันขนาดเล็กที่สร้างมาจากฟอสโฟลิปิดชั้นเดียว ในขณะที่ไลโพโซมเป็นตัวนำพาสารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ อนุภาคนาโนเป็นตัวปกป้องคุณค่าและนำพาอินทรีย์สารสารที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบได้ดี

อนุภาคนาโนเป็นอนุภาคที่มีความเสถียรสูงและไม่ก่อการระคายเคืองหรือทำให้ผิวหนังต่อต้าน ดังนั้นความามารถในการตอบสนองทางชีวภาพที่เพิ่มขึ้นของสารบำรุงในอนุภาคนาโนจึงประสบความสำเร็จในการเข้าบำรุงอวัยวะเป้าหมายได้อย่างเต็มที่ ไลโพโซมถูกใช้ในการปกป้องและเป็นตัวนำสารที่มีความสามารถในการเก็บกักความชื้นเข้าสู่ร่างกายสารที่ละลายได้ในน้ำจะไปอยู่ในไลโพโซมในขั้นตอนการเตรียมการ

อย่างไรก็ตาม บางครั้งบางส่วนของสารละลายนั้นก็ยังคงตกค้างอยู่นอกอนุภาคนอกจากนั้นเรายังสามารถบรรจุสารที่ละลายได้ในน้ำมันและสารที่ละลายได้ทั้งในน้ำและน้ำมันเข้าไปในอนุภาคไลโพโซมได้ด้วยเช่นกัน สารที่ละลายได้ทั้งในน้ำและน้ำมันมักจะติดอยู่ที่เปลือกอนุภาคในขณะที่สารที่ละลายในไขมันสามารถรวมตัวเข้ากับส่วนที่ไม่เข้ากันกับน้ำในเปลือกทั้งสองซึ่งโดยทั่วไปแล้วโมเลกุลทั้งสองชนิดนี้มักมีบทบาททางลบต่อเสถียรภาพ
ของไลโพโซม

ในทางตรงกันข้าม อนุภาคนาโนกลับเป็นระบบการนำส่งที่ใกล้เคียงระบบในอุดมคติอย่างมากด้วยความสามารถในการปกป้องและนำส่งสารที่ละลายได้ในน้ำมันและอินทรีย์สารเข้าสู่อวัยวะเป้าหมายได้ดีที่สุด

 

ที่มา www.stherb-nano-breast-serum.com

Visitors: 2,660,440