แจ้งชำระค่าสินค้า

หลังชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้วกรุณาแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นให้ทราบดังนี้
- ชื่อ-สกุล
- ยอดเงินที่ชำระแล้ว/เวลาโดยประมณ/ชื่อธนาคาร
- เลขที่ใบสั่งซื้อ
กระทู้ สร้างโดย วันที่สร้างกระทู้ วันที่ของ
ความคิดเห็นล่าสุด
จำนวน
ผู้ชม
จำนวน
ความคิดเห็น
แจ้งชำระเงินเลขที่สั่งซื้อ 1549332551-2245
กรวรรณ โพชนุกูล 2019-02-05 10:48:12 0000-00-00 00:00:00 57 0
แจ้งชำระเงิน เลขที่ใบสั่งซื้อ 1540956822-5565
Yhing 2018-10-31 11:07:53 0000-00-00 00:00:00 66 0
แจ้งชำระเงิน
จันทราทิพย์ วิเศษสังข์ 2018-05-10 15:47:37 0000-00-00 00:00:00 130 0
แจ้งการชำระเงิน
ปรีชา สวัสดิ์มงคล 2018-03-27 17:40:04 0000-00-00 00:00:00 181 0
แจ้งชำระเงิน
Napinnicha 2017-10-28 09:40:30 0000-00-00 00:00:00 257 0
แจ้งชำระเงิน
ณพินท์ณิชา 2017-10-28 09:31:35 0000-00-00 00:00:00 258 0
แจ้งชำระเงินค่ะ
พนิตนาฏ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 2017-07-09 22:04:50 0000-00-00 00:00:00 288 0
แจ้งชำระเงิน
คุณบุบผา รักษาราษฎร์ 2017-07-05 08:56:04 0000-00-00 00:00:00 257 0
แจ้งชำระเงินค่ะ
Mod 2017-03-03 08:39:39 0000-00-00 00:00:00 421 0
แจ้งโอนเงิน
พิชญ์สินี 2016-06-27 21:42:34 0000-00-00 00:00:00 497 0
แจ้งโอนเงิน
เกศริน กุลปวโรภาส 2016-05-19 12:04:02 2016-06-10 13:54:59 552 1
ชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ปานจันทร์ ลายขุนทด 2015-10-18 09:50:50 0000-00-00 00:00:00 618 0
Visitors: 2,648,964