แจ้งชำระค่าสินค้า

หลังชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้วกรุณาแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นให้ทราบดังนี้
- ชื่อ-สกุล
- ยอดเงินที่ชำระแล้ว/เวลาโดยประมณ/ชื่อธนาคาร
- เลขที่ใบสั่งซื้อ
กระทู้ สร้างโดย วันที่สร้างกระทู้ วันที่ของ
ความคิดเห็นล่าสุด
จำนวน
ผู้ชม
จำนวน
ความคิดเห็น
แจ้งชำระเงิน
จันทราทิพย์ วิเศษสังข์ 2018-05-10 15:47:37 0000-00-00 00:00:00 67 0
แจ้งการชำระเงิน
ปรีชา สวัสดิ์มงคล 2018-03-27 17:40:04 0000-00-00 00:00:00 87 0
แจ้งชำระเงิน
Napinnicha 2017-10-28 09:40:30 0000-00-00 00:00:00 167 0
แจ้งชำระเงิน
ณพินท์ณิชา 2017-10-28 09:31:35 0000-00-00 00:00:00 170 0
แจ้งชำระเงินค่ะ
พนิตนาฏ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 2017-07-09 22:04:50 0000-00-00 00:00:00 195 0
แจ้งชำระเงิน
คุณบุบผา รักษาราษฎร์ 2017-07-05 08:56:04 0000-00-00 00:00:00 191 0
แจ้งชำระเงินค่ะ
Mod 2017-03-03 08:39:39 0000-00-00 00:00:00 337 0
แจ้งโอนเงิน
พิชญ์สินี 2016-06-27 21:42:34 0000-00-00 00:00:00 421 0
แจ้งโอนเงิน
เกศริน กุลปวโรภาส 2016-05-19 12:04:02 2016-06-10 13:54:59 427 1
ชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ปานจันทร์ ลายขุนทด 2015-10-18 09:50:50 0000-00-00 00:00:00 525 0
Visitors: 2,619,361